Unger, Josef

Name variants:

Unger, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 52.

Article
Unger, Josef. 25 let od úmrtí Antonína Gottwalda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 190–191.

Article
Unger, Josef. [Alojz Habovštiak, Středověká dědina na Slovensku]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 444.

Article

Article
Unger, Josef. Archeologický výzkum trati "Klášterka" u Pohořelic v letech 1970-1972. Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 169–175.

Article
Unger, Josef. [Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 2 ]. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 526.

Article

Article
Unger, Josef. Der Turmhügel "Zižkův stůl" bei Malá Vrbka (Bezirk Hodonín). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, vol. 16, iss. E12, pp. 232–233.

Article
Unger, Josef. Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 233–239.

Article
Unger, Josef. Dvě nedokončená šlechtická sídla z 13. století na jižní Moravě. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 245–251.

Chapter
Unger, Josef. Fortifikační význam vnějších náspů středověkých opevnění. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 61–67.

Article
Unger, Josef. [Fridrich, Jan, Klápště, Jan a Vařeka, Pavel. Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993]. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 646–[648].

Article

Article
Unger, Josef. Hmotná kultura středověké šlechty v archeologických pramenech na Moravě. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 323–329.

Article
Unger, Josef. Identické značky na keramice z Hrádku u Čáslavi. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 403–406.

Article
Unger, Josef. Jedenáctý kongres věd prehistorických a protohistorických v Mohuči (NSR). Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 633.

Article
Unger, Josef. K lokalizaci johanitské komendy v Přibicích — okr. Břeclav. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 273–281.

Article
Unger, Josef. Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 383–388.

Article
Unger, Josef. [Keramische Bodenfunde aus Wien. Mittelalter — Neuzeit]. Archaeologia historica. 1984, vol. 9, iss. [1], pp. 321–322.

Article
Unger, Josef. [Kultura na srednovekovnija Tarnov]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 438–439.

Article
Unger, Josef. [Meyer, Werner a kol. "Heidenhüttli": 25 Jahre archäologische Wüstungsforschung im schweizerischen Alpenraum]. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 472.

Article
Unger, Josef; Michna, Pavel. Mladohradištní a středověké nálezy z Deblína (okres Brno-venkov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 192–195.

Article
Unger, Josef. Mladohradištní sídliště Smolín-Studýnková (okr. Břeclav). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 119–134.

Article
Unger, Josef. [Moritz, Thomas. Ein Teste Burg - die Plesse. Interdisziplinäre Burgenforschung]. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 679.

Article
Unger, Josef. "Motte" a kostel v zaniklé vsi Divice u Brumovic. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 369–374.