Tři příspěvky ke studiu civilizace popelnicových polí

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, vol. 34, iss. E30, pp. 172-175
Extent
172-175
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Gedl, Marek. Cmentarzysko ze schyłku epoki brązu w Kietrzu. Tom I. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej akademii nauk, 1982. 187 s. ISBN 83-04-01000-3.
Nekvasil, Jindra. Pohřebiště lužické kultury v Moravičanech: katalog nálezů. Brno: Archeologický ústav ČSAV, 1982. 2 sv. 493 s. Fontes archaeologiae Moravicae; Tomus 14-1.
Říhovský, Jiří. Das Urnengräberfeld von Podolí. Brno: Archeologický ústav ČSAV, 1982. 82 s. Fontes archaeologiae Moravicae / Archeologický ústav ČSAV, Brno; Tomus 15.
Document