Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická
ISSN
1211-6327
Variant title
Studia archaeologica Brunensia
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. M, Series archaeologica
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1996-2012
Topic
Next:
Description
Řada archeologická (řada M) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-6327, byla vydávána od roku 1996 (od r. 1999 také pod názvem Studia archaeologica Brunensia) do r. 2012. Uveřejňovala příspěvky z oblasti archeologie a příbuzných vědních disciplín. Navázala na řadu archeologicko-klasickou (E), ISSN 0231-7915, která vycházela v letech 1956-1995. Od r. 2013 na řadu M navazuje vědecký recenzovaný časopis Studia archaeologica Brunensia (ISSN 1805-918X).
Volumes, Issues
2012 (Volume 61 of series SPFFBU)
M17
2011 (Volume 60 of series SPFFBU)
M16
2009-2010 (Volume 58-59 of series SPFFBU)
2007-2008 (Volume 56-57 of series SPFFBU)
2005-2006 (Volume 54-55 of series SPFFBU)
2003-2004 (Volume 52-53 of series SPFFBU)
2002 (Volume 51 of series SPFFBU)
M7
2001 (Volume 50 of series SPFFBU)
M6
2000 (Volume 49 of series SPFFBU)
M5
1999 (Volume 48 of series SPFFBU)
M4
1998 (Volume 47 of series SPFFBU)
M3
1997 (Volume 46 of series SPFFBU)
M2
1996 (Volume 45 of series SPFFBU)
M1