Główne nurty rozwoju kulturowego w starszym neolicie na niźu polskim

Variant title
Die Hauptentwicklungsströmungen des Frühneolithikums in der Polnischen Tiefebene
Главные течения развития неолита в Польской низменности
Glavnyje tečenija razvitija neolita v Pol'skoj nizmennosti
Hlavní vývojové proudy staršího neolitu v polské nížině
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [257]-268
Extent
[257]-268
Type
Article
Language
Polish
License: Not specified license
Document