Zpráva o počáteční fázi některých experimentů na neolitické lokalitě v Těšeticích-Kyjovicích

Variant title
Bericht über die Anfangsphase einiger Experimente in der neolithischen Lokalität in Těšetice-Kyjovice
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 225-226
Extent
225-226
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document