[Тронский, И.М. Историческая грамматика латинского языка]

Variant title
[Tronskij, I.M. Istoričeskaja grammatika latinskogo jazyka]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 281-284
Extent
281-284
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document