Archeologické výzkumy a botanika

Variant title
Archäologische Forschungen und Botanik
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. [127]-134
Extent
[127]-134
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V následujících řádcích sděluje autor své zkušenosti se získáváním, rozborem a klasifikací paleobotanického materiálu. Tyto zkušenosti vyplynuly podstatnou měrou ze spolupráce botanického pracoviště s archeologickým ústavem ČSAV a s prehistorickým ústavem filosofické fakulty university J. E. Purkyně v Brně, zejména při archeologických výzkumech ve Znojmě-Hradišti, v Těšeticích a v Prosiměřicích na Znojemsku. Ve druhé části práce jsou podány stručné závěry z analýzy paleobotanického materiálu z halštatské osady v Těšeticích. Vedoucímu katedry prehistorie a etnografie university J. E. Purkyně prof. Františku Kalouskovi patří autorův dík za poskytnutí nahoře zmíněného paleobotanického materiálu.
Summary language
Document