Staroslovanské žárové pohřebiště ve Staré Břeclavi

Variant title
Древнеславянский могильник с погребениями с трупосожжением в Старой Бржецлави
Drevneslavjanskij mogil'nik s pogrebenijami s truposožženijem v Staroj Bržeclavi
Das altslawische Brandgräberfeld in Stará Břeclav (Alt Lundenburg)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. [61]-82
Extent
[61]-82
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document