[Kopičková, Božena. Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti: (interdisciplinární pojetí studia)]

Author: Baginová, Olga
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1994, vol. 42, iss. E38, pp. 233-234
Extent
233-234
  • ISSN
    0231-7915
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document