Kvartérně-geologický výzkum lokality Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo)

Variant title
Die quartär-geologische Forschung der Lokalität Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo)
Contributor
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. [35]-41
Extent
[35]-41
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document