Nově objevená lokalita u Šitbořic

Variant title
Neue archäologische Lokalität westlich von Šitbořice (Bezirk Břeclav)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 360-361
Extent
360-361
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document