Slovanské prsteny zdobené dvěma vodorovnými rýhami : příspěvek k datování pohřebiště v Břeclavi-Pohansku

Variant title
Славянские кольца с двумя горизонтальными желобками : (заметка к датировке могильника на городище Бржецлав-Поганско)
Slawische Bandringe mit zwei horizontalen Rillen : ein Beitrag zur Zeitstellung des Gräberfeldes in Břeclav-Pohansko
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. [231]-252
Extent
[231]-252
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document