Zjišťovací výzkum středověkého opevněného objektu v trati "Na hrádku" u obce Lhotice (okr. Třebíč)

Variant title
Рекогносцировочные исследования средневекового укрепленного объекта "На градку" вблизи села Льготице (район Тржебич [i.e. Тршебич])
Feststellende Erforschung über das mittelalterliche befestigte Objekt auf der Strecke "Na hrádku" bei der Gemeinde Lhotice (Kreis Třebíč)
Contributor
Uhrová, Eva (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 366-369
Extent
366-369
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document