[Pająkowski, Włodzimierz. Starożytny Epir i jego mieszkańcy]

Author: Beneš, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973, vol. 21, iss. E17, pp. 159-160
Extent
159-160
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Pająkowski, Włodzimierz. Starożytny Epir i jego mieszkańcy. Poznań, 1970. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Seria, Historia, nr. 35.
Document