Beneš, Jan

Name variants:

Beneš, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Beneš, Jan. Antická problematika na XVII. celostátní archeologické konferenci v Bulharsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 345–346.

Article
Beneš, Jan. Die römischen Auxiliarformationen im unteren Donauraum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 19, iss. E15, pp. 159–210.

Article
Beneš, Jan. Několik poznámek k dislokaci římských auxilií v Dolním Podunají. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, vol. 21, iss. E17, pp. 154–158.

Article
Beneš, Jan. [Nemeškalová-Jiroudková, Zdenka; Šůla, Jaroslav. Nálezy římských mincí v Královéhradeckém museu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 235.

Article
Beneš, Jan. Neznámé nálezy římských mincí z Loštic na severní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 187–191.

Article
Beneš, Jan. [Ondrouch, Vojtěch. Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 228–232.

Article
Beneš, Jan. [Pająkowski, Włodzimierz. Starożytny Epir i jego mieszkańcy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, vol. 21, iss. E17, pp. 159–160.

Article
Beneš, Jan. Römische Münzen aus den letzten archäologischen Forschungen in der Gegend um Břeclav. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 119–127.

Article
Beneš, Jan. [Sultov, Bogdan. Antični nachodki v Dolna Mizija]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, vol. 21, iss. E17, pp. 160–161.

Article
Beneš, Jan. Zwei Glossen zur Geschichte der römischen Legionen in unteren Donauraum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 241–246.