Keramické zoomorfní nádobky středoevropského pravěku

Variant title
Keramische Tiergefässe der mitteleuropäischen Vorzeit
Керамические зооморфные сосуды среднеевропейского доисторического периода
Contributor
Binová, Galina Pavlovna (Translator of Summary)
Tomášová, V. (Translator of Summary)
Hochmanová, V. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. [9]-64
Extent
[9]-64
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document