[Budinský-Krička, Vojtech. Kráľovský Chlmec: záchranný výskum na slovanskom mohylníku]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 307-308
Extent
307-308
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document