Další etapa výzkumu na žárovém pohřebišti z doby římské u Šitbořic

Variant title
Die Fortsetzung der Ausgrabungen im kaiserzeitlichen Brandgräberfeld bei Šitbořice (Kreis Břeclav)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 18, iss. E14, pp. 282-284
Extent
282-284
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document