Sympozium o počátcích našeho zemědělství : (od neolitu po raný středověk)

Variant title
Das Symposium über die Anfänge unserer Landwirtschaft : (vom Neolithikum bis zum frühen Mittlealter
Симпозиум о начале земледелия : (со времени неолита по раннее средневековье)
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. 144-146
Extent
144-146
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Document