Römische Münzen aus den letzten archäologischen Forschungen in der Gegend um Břeclav

Variant title
Římské mince z posledních archeologických výzkumů na Břeclavsku
Римские монеты найденные в последних археологических раскопках в окресностях г. Бржецлав (южная Моравия)
Rimskije monety najdennyje v poslednich archeologičeskich raskopkach v okresnostjach g. Bržeclav (južnaja Moravija)
Author: Beneš, Jan
Contributor
Bok, A. (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. [119]-127
Extent
[119]-127
Type
Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document