Nové nálezy z pohřebiště v Lanžhotě

Variant title
Neue Funde aus dem Gräberfeld in Lanžhot : slawische und aunjetitzer Gräber
Новые находки из могильника близ Ланжгота : славянские и унетицкие погребения
Novyje nachodki iz mogil'nika bliz Lanžgota : slavjanskije i unetickije pogrebenija
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. [67]-71
Extent
[67]-71
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document