Zachraňovací výzkum na pohřebišti z doby římské u Šitbořic (okr. Břeclav)

Variant title
Исследование с целью предохранять находки могильника римской эпохи около села Шитборжице
Issledovanije s cel'ju predochranjat' nachodki mogil'nika rimskoj èpochi okolo sela Šitboržice
Eine Rettungsgrabung auf dem römerzeitlichen Gräberfeld bei Šitbořice
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 95-98
Extent
95-98
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document