Nové jihomoravské naleziště s materiálem z mladšího neolitu a z doby římské

Variant title
Новое местонахождение с находками неолитического и римского периода
Novoje mestonachoždenije s nachodkami neolitičeskogo i rimskogo perioda
Neue südmährische Fundstelle mit neolithischen und römerzeitlichen Funden
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 83-85
Extent
83-85
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document