Hliněná pec na sídlišti s lineární keramikou v Těšeticích

Variant title
Ein tönerner Backofen aus der Siedlung mit Linearkeramik in Těšetice
Глиняная печка в поселении с культурой линейно-ленточной керамики в с. Тешетице
Contributor
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. [59]-66
Extent
[59]-66
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document