Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22

Year: 1977-1978
Publication year: 1978

Table of contents:

Články – Статьи – Articles – Aufsätze
[7]-16 Dodatky k pozdně gotické knižní malbě na Moravě Krása, Josef | pdficon
[17]-37 Levicová orientace avantgardy v českém užitkovém umění první poloviny 20. století Sedlář, Jaroslav | pdficon
Materiály – Материалы – Materiaux – Materialien
[39]-42 Výzkum románské architektury na Moravě I Kudělka, Zdeněk | pdficon
43-44 Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory Kalinová, Alena | pdficon
44-45 Odkryv kachlových kamen na drobné středověké fortifikaci pod Novým Hradem, okr. Blansko Konečný, Lubomír; Merta, Jiří | pdficon
46-54 Drobnosti k barokní architektuře Moravy II Kudělka, Zdeněk | pdficon
55-59 Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník po polovině 18. století Kroupa, Jiří | pdficon
60-64 Archiválie k činnosti Ignáce Lengelachera v Rajhradě Stehlík, Miloš | pdficon
65-69 Nové poznatky k dějinám malířství 18. století na Moravě : František Řehoř Ignác Eckstein, Jan Kryštof Handke, Juda Tadeáš Josef Supper, Jan Lukáš Kracker, Felix Ivo Leicher Krsek, Ivo | pdficon
70-76 Stavitel Jiří Richter, sochař Matyáš Graf a malíř Jan Jiří Ostrovský v Dolních Kounicích Jirka, Antonín | pdficon
76 Obrazy P.F. de Guala (?) z Dačic Jirka, Antonín | pdficon
77-78 Seznam ilustrací | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse