Publikace Ústavu marxismu-leninismu Univerzity J.E. Purkyně k 60. výročí založení KSČ

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1983, vol. 32, iss. G27, pp. 133-134
Extent
133-134
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Konference k 60. výročí založení Komunistické strany Československa uspořádaná Ústavem marxismu-leninismu Univerzity J. E. Purkyně v Brně dne 26. března 1981: hlavní referát a vybrané diskusní příspěvky. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1981. 107 s.
Document