O počtu dětí v rodině : identifikace problému

Variant title
On the number of children in a family : the identification of the problem
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, vol. 33, iss. G28, pp. [77]-90
Extent
[77]-90
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document