Rabušic, Ladislav

Name variants:

Rabušic, Ladislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Article
Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19921993, vol. 41-42, iss. G35, pp. 23–52.

Book
Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995

Chapter
Rabušic, Ladislav. Civilizační problém : společnost stárne : (demografie stárnutí). In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995, pp. 12–29.

Article
Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav; Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 7–11.

Article
Rabušic, Ladislav. [Filipec, Jindřich; Filipcová, Blanka. Socialistický způsob života - skutečnost i program]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. 116–118.

Article
Musil, Libor; Rabušic, Ladislav; Mareš, Petr. Is the Moravian movement the last straw which the Moravians grasp?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. 51–61.

Chapter
Rabušic, Ladislav. Jak se budeme demograficky vyvíjet? : (populační prognóza České republiky do roku 2030). In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995, pp. 69–87.

Chapter
Rabušic, Ladislav. Je populační politika řešením problému demografického stárnutí?. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995, pp. 130–140.

Article
Rabušic, Ladislav. K některým proměnám manželství a rodiny v současných západních společnostech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 51–66.

Chapter
Rabušic, Ladislav. Kdy odcházet do důchodu a jak důchody financovat?. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995, pp. 105–129.

Chapter
Rabušic, Ladislav. Kolika let se budeme dožívat?. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995, pp. 30–47.

Article
Rabušic, Ladislav. [Labaw, Patricia J. Advanced questionnaire design]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, vol. 33, iss. G28, pp. 108–109.

Article
Rabušic, Ladislav. O počtu dětí v rodině : identifikace problému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, vol. 33, iss. G28, pp. 77–90.

Chapter
Rabušic, Ladislav. O úmrtnosti v České republice. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995, pp. 48–68.

Article
Rabušic, Ladislav. On marriage and family trends in the Czech republic in the mid-1990s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1996, vol. 45, iss. G38, pp. 29–42.

Chapter
Rabušic, Ladislav. Staří lidé v naší společnosti. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995, pp. 141–159.

Article
Rabušic, Ladislav. Štědrost norského státu obecného blahobytu : klid před bouří?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1995, vol. 44, iss. G37, pp. 19–34.

Chapter
Rabušic, Ladislav. The Czech society is aging : on social and economic implications of demographic aging : summary. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995, pp. 184–192.

Chapter
Rabušic, Ladislav. Úvod. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995, pp. 7–11.

Chapter
Rabušic, Ladislav. Veřejná politika a stárnoucí společnost : samé otázky. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995, pp. 160–172.

Article
Rabušic, Ladislav. Vzdělávání dospělých v předseniorském a v seniorském věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 79–99.

Article
Rabušic, Ladislav. Životní aktivity sociálních skupin čs. mládeže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. 110–111.