Rabušic, Ladislav

Name variants:
Rabušic, Ladislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Book
Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995

Article
Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav; Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006.

Chapter
Rabušic, Ladislav. Kdy odcházet do důchodu a jak důchody financovat?. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995

Chapter
Rabušic, Ladislav. Kolika let se budeme dožívat?. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995

Chapter
Rabušic, Ladislav. O úmrtnosti v České republice. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995

Chapter
Rabušic, Ladislav. Staří lidé v naší společnosti. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995

Chapter
Rabušic, Ladislav. Úvod. In: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. 1995

Chapter