[Labaw, Patricia J. Advanced questionnaire design]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, vol. 33, iss. G28, pp. 108-109
Extent
108-109
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Labaw, Patricia J. Advanced questionnaire design. Cambridge, Mass: Abt Books, 1981. xiii, 183 s. ISBN ISBN 0-89011-553-2.
Document