Sociologie a řízení socialistické společnosti

Variant title
Социология и управление социалистическим обществом
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, vol. 21, iss. G16, pp. [7]-14
Extent
[7]-14
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Cílem této stati je ukázat, jaké možnosti přináší sociologie pro řízení socialistické společnosti. Svým článkem chtěl bych reagovat na pochybovačné hlasy o "raison d'être" sociologie, které se v současné době u nás vyskytují. Sociologie tím, že studuje společenské jevy komplexně - na rozdíl od jiných společenských věd -, může prokázat cenné služby společenské praxi. Předpokladem je samozřejmě vysoká úroveň sociologické teorie a cílevědomá realizace sociologických výzkumů (a také jejich efektivní využití). S uvedeným cílem souvisí další cíl, tj. upozornit na to, jaké úkoly naši sociologii čekají, má-li účinně pomáhat při řízení společnosti. Přitom chci poukázat, na kterou problematiku by se měla naše sociologie zaměřit. (Koncentrace na to, co "má být", co se dá dělat, vyvolává nebezpečí vzniku dojmu, že se zatím u nás v sociologické produkci mnoho neudělalo. Tento dojem by byl mylný.)
Document