Ovesný, Miroslav

Name variants:

Ovesný, Miroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Ovesný, Miroslav. [Balandier, Georges. Anthropo-logiques]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, vol. 27-28, iss. G22-23, pp. 134–136.

Article
Ovesný, Miroslav. Deset let výuky sociologie na filosofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, vol. 24, iss. G19, pp. 7–10.

Article
Ovesný, Miroslav. Docent PhDr. Hanuš Steiner, CSc. (1919-1982) : Jan Steiner (1950-1982). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, vol. 33, iss. G28, pp. 100.

Article
Ovesný, Miroslav. Hlavní směry soudobé buržoazní sociologie války : (náčrt připravované větší práce). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. 19–26.

Article
Ovesný, Miroslav. Marxistická sociologie války a její rozvíjení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, vol. 22, iss. G17, pp. 7–12.

Article
Ovesný, Miroslav. Model of special sociology. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 77–82.

Article
Ovesný, Miroslav. O stavu soustavy sociologických disciplín u nás. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, vol. 20, iss. G15, pp. 7–20.

Article
Ovesný, Miroslav. Sborník Labriolových prací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 203–204.

Article
Ovesný, Miroslav. [Science and its public: the changing relationship. Edited by G. Holton and William A. Blanpied]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, vol. 23, iss. G18, pp. 98–101.

Article
Ovesný, Miroslav. Sedmdesátiny docenta Mojmíra Hájka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, vol. 33, iss. G28, pp. 97–98.

Article
Ovesný, Miroslav. Sociologie a řízení socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1972, vol. 21, iss. G16, pp. 7–14.

Article
Ovesný, Miroslav. Sociologie míru : (náčrt problematiky). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, vol. 23, iss. G18, pp. 25–28.

Article
Ovesný, Miroslav. Sociologie v Rumunské socialistické republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, vol. 24, iss. G19, pp. 117–120.

Article
Ovesný, Miroslav. Struktura obecné sociologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. 25–34.