K otázce tak zvané subjektivní a osobní pravdy : na okraj jednoho problému z díla profesora Tvrdého

Variant title
К вопросу так называемой субъективной и личной истин
K voprosu tak nazyvajemoj sub"jektivnoj i ličnoj istin
A contribution to the question of the so-called subjective and personal truth
Contributor
Blatná, Libuše (Translator of Summary)
Adler, Mikuláš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 6, iss. G1, pp. [83]-104
Extent
[83]-104
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document