Sociologické aspekty urbanizačních trendů v současné migraci čs. obyvatelstva

Variant title
Социологические аспекты урбанизации и миграции чехословацкого населения
Soziologische Aspekte der Urbanisierungstrends in der zeitgenössischen Bevölkerung der ČSSR
Author: Pácl, Pavel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. [69]-82
Extent
[69]-82
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document