Otázky revolučnosti prvotního křesťanství

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, vol. 8, iss. G3, pp. 117-118
Extent
117-118
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Robertson, Archibald. Původ křesťanství. 1. vyd. Praha: Orbis, 1958. 212 s. Malá moderní encyklopedie; sv. 3.
Document