Die kausale Deutung im alltäglichen Denken und ihre Beziehung zu der Praxis

Variant title
Kauzální výklad v běžném myšlení a jeho vztah k praxi
Каузальное изложение в обычном мышлении и его отношение к практике
Contributor
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 10, iss. G5, pp. [91]-102
Extent
[91]-102
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Document