Bartoš, Jaromír

Name variants:

Bartoš, Jaromír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Article
Bartoš, Jaromír. Die kausale Deutung im alltäglichen Denken und ihre Beziehung zu der Praxis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 91–102.

Article
Bartoš, Jaromír. Druhá mezinárodní konference redakčních kolektivů marxistických filosofických časopisů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. 172–174.

Article
Bartoš, Jaromír. [Filosofické stati sborníku společenskovědných kateder ČVUT: sborník kateder společenských věd na ČVUT]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, vol. 7, iss. B5, pp. 88–91.

Article
Bartoš, Jaromír. K problému myšlenkové kompozice betlémské legendy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1972, vol. 21, iss. B19, pp. 111–128.

Article
Bartoš, Jaromír. K šedesátinám profesora K. Ohnesorga. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, vol. 15, iss. A14, pp. 7–12.

Article
Bartoš, Jaromír. Mezinárodní kongres "Antika a dnešek". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, vol. 16, iss. B14, pp. 131–132.

Article
Bartoš, Jaromír. Některé filosofické problémy logiky v sovětských pracích z let 1958-1959. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. 121–124.

Article
Bartoš, Jaromír. Nový sovětský sborník o kategoriích dialektiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1957, vol. 6, iss. G1, pp. 158–162.

Article
Bartoš, Jaromír; Gabriel, Jiří. [Patočka, Jan. Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1966, vol. 15, iss. B13, pp. 73–74.

Article
Bartoš, Jaromír. Pojem "náhoda" u Hegela a u zakladatelů marxismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, vol. 8, iss. G3, pp. 42–59.

Article
Bartoš, Jaromír. Problém obecné charakteristiky kauzální interpretace pohybu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 33–43.

Article
Bartoš, Jaromír. Soupis písemné pozůstalosti dr. Gustava Riedela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 139–140.

Article
Bartoš, Jaromír. Um eine international gültige Normung der Quellennachweisung für die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 117–124.

Article
Bartoš, Jaromír. [Vorob'jev, Lev Valentinovič; Kaganov, Vsevolod Michajlovič; Furman, Aleksej Jevgen'jevič. Základné kategórie a zákony materialistickej dialektiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 186–187.

Article
Bartoš, Jaromír. [Zelený, Jindřich. O logické struktuře Marxova Kapitálu: příspěvek ke zkoumání základních logických otázek současného marxismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 194–196.

Article
Bartoš, Jaromír. Zur Methodologie einer entwicklungsgeschichtlichen Deutung der Kategorien der Dialektik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 135–151.