Model of special sociology

Variant title
Model speciální sociologie
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 77-82
Extent
77-82
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document