[Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť]

Title: [Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť]
Author: Ryšavý, Dan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1995, vol. 44, iss. G37, pp. [97]-98
Extent
[97]-98
  • ISSN
    0231-5122
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 124 s. Studijní texty; sv. 3. ISBN 80-901424-7-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.