Z pozůstalosti B. Zwickera : k dějinám sociologie v Brně

Author: Nový, Lubomír
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, vol. 37, iss. G32, pp. 108-111
Extent
108-111
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Document