Ideology, politics and nuclear warfare

Variant title
Ideologie, politika a nukleární válka
Author: Solař, Josef
Contributor
Kocmanová, Jessie (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 14, iss. G9, pp. [5]-20
Extent
[5]-20
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document