Deset let výuky sociologie na filosofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně

Variant title
Десять лет преподавания социологии на философском факультете Университета им. Я.Э. Пуркине
Desjat' let prepodavanija sociologii na filosofskom fakul'tete Universiteta im. Ja.È. Purkine
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1977, vol. 24, iss. G19, pp. [7]-10
Extent
[7]-10
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V minulém roce uběhlo deset let života pracoviště sociologie na filosofické fakultě University J. E. Purkyně. (Katedra sociologie byla zřízena 23. 6. 1965 a po zrušení v r. 1970 obor sociologie byl spojen s oborem filosofie v rámci katedry filosofie, logiky a sociologie.) Ukončené první desetiletí vybízí k zamýšlení nejen nad vývojem pracoviště, ale také nad výsledky činnosti výukové, výchovné a vědecké. V tomto článku chci se zaměřit na problematiku výuky a to především na otázky její struktury a na problém "monostudie" a "duostudia". Nejde mně tu o výklad historie výuky, ale o zobecnění poznatků a zkušeností. Otázky struktury výuky jsou nyní zvláště aktuální, protože počínajíc školním rokem 1976/77 se zavádí jednooborové studium sociologie.
Summary language
Document