O sociologickém výzkumu mládeže v Jihomoravském kraji