Počátky ochrany přírody jako zájmové činnosti

Variant title
Die Anfänge des Naturschutzes auf freiwilliger Basis
Author: Librová, Hana
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. [43]-54
Extent
[43]-54
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document