Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
1989-1990, vol. 38-39, iss. G33

Year: 1989-1990
Publication year: 1990
ISBN: 80-210-0318-9

Table of contents:

Stati
[7]-14 K sociologii politických stran : předběžné poznámky : přednáška v brněnské odbočce Sociologické společnosti 11. ledna 1990 Solař, Josef | pdficon
[15]-26 Makrosociální souvislosti krize rodiny Keller, Jan | pdficon
[27]-39 The catch in the functional analysis of the family Možný, Ivo | pdficon
[41]-50 Role otce v rodině Nerudová, Liliana | pdficon
[51]-66 K některým proměnám manželství a rodiny v současných západních společnostech Rabušic, Ladislav | pdficon
[67]-84 Spor o postmodernismus a otázka sociální racionality Střítecký, Jaroslav | pdficon
Zprávy a sdělení
85-86 Josef Solař sedmdesátiletý Pácl, Pavel | pdficon
86-91 Konflikt mateřské a profesní role ženy : inter-role konflikt nebo intra-role konflikt? Spěšná, Daniela | pdficon
91-97 Polemicky k empirickým výzkumům tzv. hodnotových orientací Pácl, Pavel | pdficon
Recenze
[99]-100 [Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny] Musil, Libor | pdficon
101-102 [Azimi, Vida. Un modèle administratif de l'ancien régime: les commis de la Ferme générale et de la Régie générale des aides] Keller, Jan | pdficon
102-104 [Alberdi, Inés; Escario, Pilar. Estudio sociológico sobre las viudas en España] Nerudová, Liliana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse