Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
2004, vol. 52, iss. P8

Year: 2004
Publication year: 2004
ISSN: 1211-3522
ISBN: 80-210-3497-1

Table of contents:

Články – Articles
[7]-10 Jubileum prof. PhDr. Josefa Švancary, CSc. Svoboda, Mojmír | pdficon
[11]-15 Kam kráčí psychologie? Smékal, Vladimír | pdficon
[17]-28 Vekovosť v osobnosti Kováč, Damián | pdficon
[29]-41 Autobiografická paměť a životní příběh Čermák, Ivo | pdficon
[43]-50 Význam významu pro psychologii Urbánek, Tomáš | pdficon
[51]-66 Motokognitionen - ein neuer Weg zur planung und kontrolle instrumentaler Spielbewegungen Vanecek, Erich | pdficon
[67]-85 Systemdiagnostik: assessment und Förderung persönlicher Kompetenzen Kuhl, Julius; Henseler, Wilfried | pdficon
[87] -97 Schulbezogene Anstrengungsvermeidung als Reaktion auf Überforderung Rollett, Brigitte A. | pdficon
[99]-109 How instruction impacts children's creative achievements Sehringer, Wolfgang | pdficon
[111]-117 Psychologické a hudební "komunality" : (předneseno na slavnostním setkání 15. 4. 2004 v aule FF MU) Švancara, Josef | pdficon

Search


Advanced Search

Browse