Úzkost a strach ve škole

Variant title
Anxiety and fear at school
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 48, iss. P4, pp. [149]-161
Extent
[149]-161
  • ISSN
    1211-3522
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V našem sdělení podáváme výsledky výzkumného šetření zaměřeného na problematiku strachu v současné škole. Výzkumný vzorek tvořilo 103 žáků sedmého ročníku základní školy běžných a výběrových tříd. Zjišťovali jsme: interpohlavní rozdíly v míře úzkosti a úzkostlivosti, závislost prožívání strachu a úzkosti na některých osobnostních faktorech, aktuální prožívání strachu v situaci zkoušky a jeho souvislosti s klasifikační známkou a rozdíly v míře úzkosti a úzkostlivosti u žáků výběrové třídy a u žáků běžných tříd.
In our report we present results of research investigation into the problems of fear at school. We observed 103 pupils of the seventh grade of primary school. The pupils were both from standard and selective classes. We observed: the differences in the amount of state-anxiety and trait-anxiety between sexes, the dependence of fear and anxiety on some personality factors, experience of fear during an exam and in connection with marks, differences in the amount of state-anxiety and trait-anxiety among students in standard classes and selective classes.
Document