Český film v exilu : úvod do problematiky výzkumu předmětu

Variant title
Czech film in exile : introduction to the problems of the research of the subject
Author: Voráč, Jiří
Contributor
Kalabisová, Petra (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1999, vol. 48, iss. Q2, pp. [193]-203
Extent
[193]-203
  • ISSN
    1212-3358
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document