Zinajda Nikolajevna Gippiusová (1867-1945) : bibliografický soupis základní literatury