Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická 2002, vol. 51, iss. Q5

Image
Year
2002
Publication year
2002
ISSN
1214-0406
ISBN
80-210-2986-2
Studie
Page Title
[7]-15 Mezi absurditou a postmodernou : (...v deleuzovských reflexiách) Gajdoš, Július | pdficon
[17]-22 Zapomenutá "Theaterchronik" Havlíčková, Margita | pdficon
[23]-34 Virtuální realita - prostor divadelních aktivit Horáková, Jana | pdficon
[35]-41 Omacuri: tradiční kulturní událost v moderním Japonsku Kantor, Petr | pdficon
[43]-51 Svatá krev Z.N. Gippiusové : symbolická struktura hry Klein, Pavel | pdficon
[53]-62 Inscenace Českého a Uměleckého studia ve svědectví Vladimíra Gamzy Kraflová-Pospěchová, Hana | pdficon
[63]-68 Orchéstra, aneb, Kvadratura kruhu Stehlíková, Eva | pdficon
[69]-78 Miloš Wasserbauer a jeho inscenace Janáčkovy opery Z mrtvého domu Toncrová, Dana | pdficon
Prostor pro hosta
Page Title
[81]-92 The actualization of time and the concept of space in the "Breaking of the illusion" in Milan Kundera's play, Jacques and his master Krupa, Hilary | pdficon
Z prací studentů
Page Title
[95]-98 O divadle kritickém a aktuálním : sonda do tvůrčí metody režiséra Miloše Hynšta během jeho působení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti Kročová, Marta | pdficon
[99]-106 Několik poznámek k rubrikám latinského velikonočního dramatu Kvízová, Kateřina | pdficon
Miscelanea
Page Title
[109]-111 Dráma 2000 - pocta dramatickým autorům Gajdoš, Július | pdficon
111-117 Současné norské divadlo v teoretických pracích Stehlíková, Karolína | pdficon
117-119 Datatransfer : 1. ročník mezinárodního festivalu kyberkultury v Praze Horáková, Jana | pdficon
120-123 Italské experimentální divadlo posledních let Valentová, Veronika | pdficon
123-126 Zinajda Nikolajevna Gippiusová (1867-1945) : bibliografický soupis základní literatury Klein, Pavel | pdficon
126-130 D(r)ámy : (nové číslo slovenského kulturního časopisu Aspekt) Horáková, Jana | pdficon
130-131 Eirene 2001 Beková, Alena | pdficon
132 Projekt občanského sdružení Ars comparationis : (dramatika ruského symbolismu) Klein, Pavel | pdficon
Dokumenty
Page Title
[135]-136 [Otevření brněnského divadla Na hradbách v roce 1882] | pdficon
hidden section Autoři
Page Title
137-140 Autoři | pdficon
hidden section Obrazové přílohy
Page Title
143-155 Obrazové přílohy | pdficon