D(r)ámy : (nové číslo slovenského kulturního časopisu Aspekt)

Title: D(r)ámy : (nové číslo slovenského kulturního časopisu Aspekt)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2002, vol. 51, iss. Q5, pp. 126-130
Extent
126-130
  • ISSN
    1214-0406
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Aspekt: feministický kultúrny časopis. 2001, č. 2, D(r)ámy. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 1993-2004. ISSN 1336-099X.